ผลการประกวดคลิป VDO ประจำเดือนธันวาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัลชนะเลิศ

ทีม 2JAY

คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม ARS Production

คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม Happiness

คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม Ctrl+C

คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม BCOM1

คณะวิทยาการจัดการ


ผลการประกวดคลิป VDO ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัลชนะเลิศ

ทีม ARS Production

คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม Mhookrob

คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม Unicorn

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม 1ST

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลชมเชย

ทีม Wonder

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ผลการประกวดคลิป VDO ประจำเดือนตุลาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัลชนะเลิศ

ทีม หย่งชุ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม Ultra

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม MEBOON

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม Imagine

คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม Da Vinci

คณะศึกษาศาสตร์


ผลการประกวดคลิป VDO ประจำเดือนกันยายน 2563 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัลชนะเลิศ

ทีม Fairy

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม KASETFARM@CRU

คณะเกษตรและชีวภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม PTech

คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม Bright

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม MEBOON

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ผลการประกวดคลิป VDO ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัลชนะเลิศ

ทีม PHENOMENAL

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม สเมิร์ฟ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม พาวเวอร์​เรนเจอร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม เผลอหลับ ลืมตื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม Ultra

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ผลการประกวดคลิป VDO ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัลชนะเลิศ

ทีม Dust Dust

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม urgent

วิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม Vanilla Sky

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลชมเชย

ทีม ตึ่งโป๊ะ

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลชมเชย

ทีม girl group

คณะวิทยาศาสตร์ผลการประกวดคลิป VDO ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัลชนะเลิศ

ทีม Pinkstar

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม FOTT Production

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม D.Dust

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม Goodboy

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม MT 09 GT

คณะวิทยาศาสตร์ผลการประกวดคลิป VDO ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัลชนะเลิศ

ทีม Powerpuff Girls

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม THE RIEN 10

คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม ลิ้นจี่

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลชมเชย

ทีม Goodboy

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม MT 09 GT

คณะวิทยาศาสตร์ผลการประกวดคลิป VDO ประจำเดือนเมษายน 2563 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัลชนะเลิศ

ทีม แล ตะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม MT

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม D.Dust

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม นางรำจันทรเกษม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม Goodboy

คณะวิทยาศาสตร์


ผลการประกวดคลิป VDO ประจำเดือนมีนาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัลชนะเลิศ

ทีม Mheekor Production

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม ต้นฟาง

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม Clip girl

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม Tree

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม PSYCHO

คณะวิทยาการจัดการผลการประกวดคลิป VDO ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัลชนะเลิศ

ทีม Khid.D

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม นับตังค์

คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม kitty

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม POP ART

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม ปากกา

คณะวิทยาศาสตร์


ผลการประกวดคลิป VDO ประจำเดือนมกราคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัลชนะเลิศ

ทีม อู่ฝูหลิงเหมิน

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม นาย สมพร ดอนประเพ็ง

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม THE RIEN 10

คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทีม ปัท&เกว

คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลชมเชย

ทีม BUMBLEGUM

คณะวิทยาการจัดการ